Amɩasɛ o !

Avlanɩ nʋ Anedzǝnɩ nʋ kpɔsɔ li wʋamʋ mɩ o! 

.

Ɛmɛ la lɛ kpɔsɔ wanɩ dʋ Togo, Ghana, nʋ ɛfʋ ɛdɩ nʋ ɛdɩ atamɩ ɔdzanɩ.

Nʋ tʋ ɛfʋ yɛ wʋakʋtʋnʋ kpɔsɔ ayʋ ʋnɔ wanɩ, ɔɣa uti, ulo nʋ ɛsɛmʋsɛɣanɩ. Wʋakʋtʋsʋ ɩkpɔsɔ eŋlo nʋ ɔɣa ɛsɛbayili wanɩ. 

Wʋakʋtʋmʋ  Yesu ayʋ film ,  kpɔsɔ ayʋ Biblǝ yɛ bʋa kʋ akekele,  ɛsɛdzɔ wanɩ nʋ biblǝ li   ɛsɛ benenɩ bɩ.

Miewlesɛ; Uwolowu ayʋ aɣla setu yɛ kɔkɔdʋ mɩ.

Adʋ ɛdɩ ka na nʋ nɩlɛ kpɔsɔ.